بیست ساله
جوگیر در اکثر مواقع
بی‌تفاوت در مواقعِ دیگر
از مریدان شل سیلوراستاین در نوجوانی
شب زنده‌دار
عاشقِ چای
غیر عاشقِ قهوه
نابودکننده‌ی هندزفری
«آناستازیا» و «عروس مرده»
ترجیحِ خانه به بیرون
ترجیحِ مترو به تاکسی و اتوبوس
متنفر از بادمجان و علاقه‌مند به کشک بادمجان
پادشاهِ فصل‌ها، زمستان
رولد دال
محافظه کار
نارنگی
ناتوان در «نه» گفتن به شکلات 
دانشجوی نسبتاً خوشحال
مترجمی فرانسه
سعدی
به شدّت خیال‌پرداز
به شدّت درونگرا
زرشک‌پلو
دیمین رایس
۴ و ۸ 
نارنجی
عینکی‌ِ سنگ‌دلی که عینکش چند ماه است یک دسته دارد
رو به راه 
رو به رشد 
رو به بهبود