یه روزی همه کسایی که وقتی فهمیدن زبان می‌خونم، قیافه‌شونو کج و کوله کردن رو به گلوله می‌بندم ^^