"بهم گفت کمکت کنم خودتو پیدا کنی." 

و من بودم که بهش خیره شده‌بودم و با خودم می‌گفتم خُب چرا نمی‌کنی؟ 


+ رو به روی نامجو آن ریپلِی..

+ چیزی که نه ماه منتظرش بودم داره اتفاق می‌افته.