خدا را هزار مرتبه شکر که هنوز لذتِ گیر دادن به یک آهنگ در بازه‌ی یک هفته و پلی کردنِ بی‌وقفه‌ی آن تا حدی که اطرافیان سرتان فریاد بکشند "خفه کن اون بی‌صاحابو"، از جهان کم نشده. 

+ بجز در نظر گرفتنِ عارضه‌ی حالت تهوع از آهنگ مذکور بعد از یک هفته و پاک کردنش از پلی‌لیست.