داستان زندگیش مثل کسی بود که سعی داره خودشو بی‌دین نشون بده، تا بعد ادای آدمای متحول شده رو دربیاره و به دین برگرده. دقیقا همینقدر مزخرف.