اگر به هر دلیلی می‌خواهید کسی را از خواب بیدار کنید در هر ساعت از شبانه‌روز، التماستان می‌کنم از اتاق دیگر داد نزنید "پاشو خواب موندی." یا "مگه تو کلاس نداری، اگه نری حذفت می‌کنه." یا "پنج دقیقه دیگه یه دایناسور خونه‌ رو له می‌کنه و ما هنوز از شهر نرفتیم." لطفا. چون فرد با تپش قلب از تخت می‌پرد و مسواک نمی‌زند و چیزی نمی‌خورد و موهایش را هم شانه نمی‌زند. هر چیزی که دم دستش بیاید می‌پوشد و اهمیتی نمی‌دهد که از دهان گاو بیرون آمده‌باشد. نصف وسایلش را فراموش می‌کند و در نهایت روزش به فاعک می‌رود. به جایش بگویید "برات چای دارچین دم کردم." یا اگر دارچین ندارید بگویید "هوا خیلی خوبه؛ پاشو از پنجره ببین." حتی اگر هوا سربی و آلوده باشد، فرد مذکور با تصور اینکه مثل بچگی‌هایش شب پیش برف آمده با ذوق از تخت جدا می‌شود و کشان کشان خودش را به پنجره می‌رساند. اگر جواب نداد، می‌توانید بگویید که از شب قبل پیتزا مانده و می‌شود الان سرد سرد خورد. روش آخر تضمینی‌ست. توصیه آخر اینکه، هیچ موقع، حتی وقتی پنج دقیقه به حمله دایناسور باقی مانده، پتو را از رویش کنار نکشید. فرد دیگر خودش، شما، دارچین و برف را نمی‌شناسد و همه را به فحش می‌کشد. 


+خیلی مشخصه صبح به زور بیدار شدم؟