عکس منو گذاشته پروفایلش، می‌گه من خود توام‌. وقتی می‌گم زندگی هنوز فلان، منظورم اینه. 


هر چی فکر می‌کنم می‌بینم هیچی نمی‌تونه اندازه این توضیح بده منو. دقیقا باید تو اوج قطع شه و دقیقا باید هول کنم و باید دقیقا با صدای ویکتور بگم "دو فورگیوْ می" رو. 

تولدمه.