هزّار بار پیش اومده وسط یه خواب خوب گفتم حتما دارم خواب می‌بینم، این اتفاق داره نمیوفته، ولی بازم باورم شده که واقعیه. بیدار می‌شم و پر از حسرت. حداقل به ازای هر صد بارش، یه بار باید برعکسش هم پیش بیاد دیگه، نه؟ اینکه تو واقعیت حجم زیادی خوشی بهت هجوم بیاره و باورت نشه بیداری.